Prezydent Warszawy atakuje wolność wyznania i sumienia pracowników warszawskich urzędów!

Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie, którego celem jest walka z chrześcijańskim dziedzictwem naszego narodu i wolnością wyznania warszawskich urzędników.

Zarządzenie przewiduje:

  • Zakaz eksponowania symboli religijnych na ścianach urzędów
  • Zakaz eksponowania symboli religijnych na biurkach urzędników
  • Nakaz używania języka ideologii gender w rozmowach z petentami

To atak na gwarantowaną konstytucyjnie wolność wyznania

art. 53 ust. 1 i 2 Konstytucji

1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii (…)

Warszawiaku, stań w obronie Krzyża!

Jako Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny przygotowaliśmy projekt uchwały, który w drodze obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zamierzamy przedstawić Radnym Miasta Stołecznego Warszawy. 

Celem proponowanej uchwały jest zmuszenie Rafała Trzaskowskiego przez Radę Miasta i obywateli sygnatariuszy inicjatywy do wycofania się z bezprawnego zarządzenia oraz potwierdzenia, że Krzyż ma swoje miejsce w obiektach użyteczności publicznej

Aby nasz projekt trafił do Rady Miasta, potrzebujemy co najmniej 300 podpisów. Jednak im więcej ich zbierzemy, tym silniejsza będzie presja społeczna na warszawskich radnych i Prezydenta stolicy.

Dołącz do zbiórki – każdy podpis jest na wagę złota!

Wesprzyj zbiórkę w 4 krokach:

  1. Wypełnij formularz.
  2. Na podany adres e-mail otrzymasz wzór listy do zbiórki podpisów.
  3. Zbierz podpisy od rodziny, przyjaciół, sąsiadów, parafian czy przechodniów.
  4. Wyślij podpisy na adres podany w e-mailu.

Ważne:

  • Pod projektem inicjatywy uchwałodawczej mogą podpisać się tylko osoby pełnoletnie, zameldowane w Warszawie lub wpisane do Centralnego Rejestru Wyborców w Warszawie (uprawnione do udziału w wyborach do Rady Miasta Stołecznego Warszawy).